Go Top

Producent Elektronicznych Regulatorów Ciśnienia i Przepływu Gazów

logo

Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe

"BETA-ERG" Sp. z o.o.
ul. Zabrza�ska 1, 04-851 Warszawa
tel (22) 615 75 16; tel kom. +48 601 208 135, +48 601 376 340
logo


Uruchomiliśmy produkcję nowych regulatorów przepływu i ciśnienia w wersji cyfrowej. Sterowanie regulatorów realizowane jest z nowej wersji programu MONITOR 2 z dowolnego komputera z OS WIN poprzez port RS-485 lub z dowolnego sterownika PLC poprzez linię dwuprzewodową z transmisją ModBus RTU. Przystąpiliśmy do sprzedaży nowych regulatorów oznaczonych ERGM.140.2sd (gdzie M oznacza, że regulator jest wyposażony w sterownik mikroprocesorowy). Oznaczenie katalogowe zawiera, jak poprzednio, wielkość przepływu w NmL/min lub SmL/min i symbol chemiczny gazu np.: ERGM100N2. Do zasilania regulatorów sterowanych cyfrowo przygotowalismy specjalny, zasilany z sieci 50Hz 230VAC, impulsowy zasilacz ERG.Z3 pozwalający na ciągłe zasilanie trzech regulatorów przepływu i ciśnienia. Instrukcje i opis działania urzadzeń jest publikowany na naszej stronie w zakładkach instrukcje, Monitor-2, Zasilacz ERG.Z3


Zaprzestaliśmy produkcji sterowników analogowych ERG1MKZa, ERG1MKZb i sterownika mikroprocesorowego ERG1MPSa i ERG1MPSb w to miejsce, wszedł do produkcji sterownik mikroprocesorowy ERG1MPSc z oprogramowaniem procesora v 2.0 spełniający wszystkie dotychczasowe funkcje wycofanych urządzeń ze znacznym rozszerzeniem możliwości np.: totalizer, wbudowana matryca współczynników konwersji dla 40 gazów w stosunku do azotu i inne użyteczne funkcje. Od wersji oprogramowania v 2.0 wprowadzono automatyczne zerowanie regulatorów przepływu podczas uruchomienia ( załączenia napięcia zasilającego ) w regulatorach przepływu w wersji ERG.138.2fb i następnie w wersji ERG.139.2fs i ERG.140.2fs i nowszych Ta sama forma autozerowania jest wprowadzona we wszystkich regulatorych sterowanych cyfrowo typu ERGM.140.2sd.
Zaprzestaliśmy od roku 2007 produkcji zaworów ERG 03..16. Zastąpione są zaworem ERG.Z.40.XX
(XX-średnina otworu w dyszy zaworu podana w mm )


Regulatory przepływu.

Elektroniczne regulatory masowego przepływu służą do stabilizacji zadanej wartości natężenia przepływu gazu. Urządzenia te są przeznaczone do układów laboratoryjnych i przemysłowych, wszędzie tam gdzie jest wymagana duża precyzja dostarczania gazów w sposób powtarzalny i wysoce stabilny. Regulatory masowego przepływu gazu typu ERG.139.2fs z czujnikiem wykonanym na przewodzie 0,6mm ze scianką praewodu pomiarowego 25um. Nowa wersja regulatora z zaworem ERG.Z.40.XX zastępuje starsze wersje ERG.130; ERG.135.2f; ERG.137.2f; ERG.138.2fa, ERG.138.2fb i ERG.139.2fs i ERGM.140.2sd i obecnie ERGM.140.2dcc Wszystkie regulatory z serii ERG i ERGM z nowym czujnikiem 2fs i 2dcc umożliwiają precyzyjne regulowanie i stabilizowanie przepływu w zakresach:


 OZNACZENIE   WIELKOŚĆ PRZEPŁYWU   OZNACZENIE PRZY ZAMÓWIENIU 
ERG 020 i ERGM 020 0.4 - 20 mls/min ERG 200 N2 i ERGM 200 N2
gdzie: ERG, ERGM - typ regulatora
200 - max. wielkość przepływu
N2- symbol chemiczny gazu,
na który przeskalowano regulator
(azot-N2)
ERG 050 i ERGM 050 1 - 50 Sml/min
ERG 100 i ERGM 100 2 - 100 Sml/min
ERG 200 i ERGM 200 4 - 200 Sml/min
ERG 500 i ERGM 500 10 - 500 Sml/min
ERG 1 000 i ERGM 1 000 20 - 1000 Sml/min
ERG 2 000 i ERGM 2 000 40 - 2000 Sml/min
ERG 5 000 i ERGM 5 000 100 - 5000 Sml/min
ERG 10T i ERGM 10T 200 - 10 000 Sml/min


DANE TECHNICZNE RODZINY ERG.139.2fs:
Materiał stal 1H18N9T lub SS316L
Uszczelnienia *) Guma fluorowa, Teflon
Dokładność +- 0.5%
Powtarzalność ~0.3%
Czas odpowiedzi 3 sec (zmiana od 20% do 80% FS)
Współczynnik ciśnieniowy ~0.1%/0.01 MPa
Max. ciśnienie gazu 1 MPa
Zakres temperatur pracy 5 - 40st C
Sygnał wyjściowy 0 - 10V ( opcjonalnie 0 - 5V )
Pobór mocy ( ze źródła +15V; -15V ) 2,5 W max.
Połączenie z zasilaczem złącze DB15
Wyprowadzenia przewód stalowy SS OD6mm
Wymiary WxDxS 141 x 110 x 28 [mm]
Masa 0.9 kg

DANE TECHNICZNE RODZINY ERGM.140.2sd i ERGM.140.2dcc:
Materiał stal 1H18N9T lub SS316L
Uszczelnienia *) Guma fluorowa, Teflon
Dokładność +- 0.5%
Powtarzalność ~0.3%
Czas odpowiedzi 3 sec (zmiana od 20% do 80% FS)
Współczynnik ciśnieniowy ~0.1%/0.01 MPa
Max. ciśnienie gazu 1 MPa
Zakres temperatur pracy 5 - 40st C
Sygnał wyjściowy i sterujący cyfrowy ModBus RTU
Pobór mocy ( ze źródła +15V; -15V; +5V) 1,5W średnio
Połączenie z zasilaczem złącze DB15
Wyprowadzenia standardowe gazowe złączki Swagelok do przewodu stalowego OD6mm
Wymiary WxDxS 141 x 110 x 28 [mm]
Masa ~1 kg

Wyroby ERG

*) zobaczStosowane uszczelnienia

ERG.139.2fs - instrukcja


Stabilizatory ciśnienia.

Elektroniczne regulatory ciśnienia służą do stabilizacji zadanej wartości ciśnienia gazu w objetości, do której gaz jest dostarczany lub w objętości, z której gaz jest przetaczany. Urządzenia przeznaczone są do instalacji gazowych laboratoryjnych i przemysłowych, gdzie wymagana jest duża precyzja utrzymania ciśnienia gazu w sposób powtarzalny i wysoce stabilny. Stabilizatory ERG P zbudowane są w oparciu o czujniki ciśnieniaNOVA SENSORSoraz zawory regulacyjne ERG.Z.44.03 - ERG.Z.40.20 wbudowane wraz z czujnikiem w jednym korpusie. Wykonywane są w układzie stabilizacji ciśnienia podczas dostarczania gazu do objętości (D) i usuwania gazu z objętości (U). Obecnie uruchomiono wykonanie cyfrowe ze sterownikiem zabudowanym w regulatorze i oznaczono ERGM.140.P w wersji (D) i (U).

DANE TECHNICZNE:
Materiał stal 1H18N9T lub SS316L
Uszczelnienia *) Guma fluorowa,Teflon
Zakres pracy 0 - 10 MPa
Dokładność +- 0.5%
Powtarzalność +- 0.3%
Max. ciśnienie gazu ~ 10 MPa
Zakres temperatur pracy 0 - 75 st C
Sygnał wyjściowy 0 - 10 V ( opcjonalnie 0 - 5 V )
Pobór mocy ( ze źródła +15V -15V ) 2 W średnio
Połączenie z zasilaczem złącze DB15
Wyprowadzenia przewód stalowy SS OD 6mm
Wymiary W x D x S 141 x 110 x 28 [mm]
Masa ~1 kg


PRZYK�ADOWE OZNACZENIE W ZAM�WIENIU:
ERG P 050D i ERGM P 050D
ERG i ERGM - typ stabilizatora, P - stabilizator ciśnienia, 050 - max ciśnienia 50kPa,
D - stabilizacja ciśnienia przy dozowaniu gazu do objętości

*) zobacz  Stosowane uszczelnienia

ERG 200 P - instrukcja


Zawory

Elektromagnetyczne zawory regulacyjne służą do dozowania gazów technicznych w układach laboratoryjnych i przemysłowych, w których wymagane są niewielkie przepływy gazów roboczych lub domieszek. Zawory mogą pracować w układach stabilizacji wartości elektrycznych lub nieelektrycznych za pośrednictwem dozowania lub usuwania gazu z objętości. Zawory mogą stanowić dozowniki gazu do próżni. W połączeniu z układem sterującym stabilizują ciśnienie, intensywność prądu jonowego, grubość nanoszonych pokryć itp.
Dozowanie gazów do próżni można realizować za pomocą zaworu ERG.Z.40.03 w zestawie z próżniomierzem, układem sterującym zaworem ERG S 200 i zasilaczem ERG 1 MPSb. Wynik pomiaru prżniomierza ( 0-5V lub 0-10V) jest w tym zestawie sygnałem porównywanym w układzie ERG S 200 z sygnalem zadanym pochodzącym z zasilacza. Zasilacz - sterownik ERG 1 MPSc jest zaopatrzony we wszelkie urządzenia umożliwiające płyną regulację ciśnienia w zakresie pomiaru zastosowanego próżniomierza.
Najbardziej przydatnym próżniomierzem do współpracy z zaworem ERG.Z.40.03 jest głowica próżniomierza firmy SETRA model 730. Przedstawicielem SETR'y w Polsce jest UNISENS tel.:+48601731351 e-mail .

Zaw�r ERG.Z.40.03


PRODUKOWANE ZAWORY:
TYPY ZAWORÓW ERG.Z.40.03 ERG.Z.40.06 ERG.Z.40.08 ERG.Z.40.12 ERG.Z.40.16 ERG.Z.40.20
WSPÓŁCZ. KV 0.0011 0.004 0.02 0.04 0.1 0.3

SPOSÓB WYZNACZANIA PRZEPŁYWU:
dla gazów przy Dp=20% - 50%
Qmax=Kv*514/[d*T/Dp* p2]1/2
dla gazów przy Dp > 50%
Qmax=Kv* 257 * p2/[d*T]1/2

gdzie:
Qmax- wydajność [m3/h ] ; p1i p2- ciśnienie we, wy [bar] ; T - temp. [ st K]
d- ciężar właściwy gazu [kg/m3] ; Dp=p2- p1


DANE TECHNICZNE ZAWORÓW ERG.Z.40.XX:
Materiał stal 1H18N9T lub SS316L
Uszczelnienia Guma fluorowa, Teflon
Max. ciśnienie gazu 1 MPa
Wyprowadzenia gazowe G1/8" ( uszczelka typ "O" 10x1.6) przystosowane do SS-6M0-1-2RP
Rezystancja uzwojenia 112om
Prąd sterujący (max) 100 mA
Zakres temperatury pracy 0 - 70 st C
Pobór mocy maksymalny 1.5 W


Stosowane uszczelnienia.

USZCZELNIENIA ZALECANE; Współczynniki konwersji
GAZ SYMBOL KONW. Cu MO SS Al NEO GUM TEF
Acetylen C2H2 0.68 -- o + + + o +
Amoniak NH3 0.79 -- -- + o o -- +
Chlorowodór HCl 0.99 -- -- + --   o o
Metan CH4 0.81 + + + + + + +
Siarkowodór H2S 0.85 -- -- + + + +  
Tlenek azotu NO 0.99 -- -- + --   + +
Tlen O2 0.99 + + + +   + +
Tlenek węgla CO 0.99 + + + + -- + +
Wodór H2 1.01 + + + +   + +

gdzie oznaczono:
[+] właściwy, [o] może być zastosowany z ograniczeniem
[--] całkowicie nieodpowiedni
[Cu] miedź, [MO] mosiądz, [SS] stal nierdzewna,
NEO- zwykła guma, GUM- guma fluorowa, TEF- teflon

Tabela: "Wspłczynniki konwersji i stosowane uszczelnienia"

Sterowniki zaworów.

Sterowniki są urządzeniami współpracującymi z zaworami ERG.Z.40.03 - ERG.Z.40.20. W wyniku porównania w sterowniku dwóch sygnałów:

DANE TECHNICZNE ERG S 200:
Zasilanie +15V;-15V
Podłączenie do zasilacza DB15
Podłączenie do zaworu GWP3.1/2.5
Pobór mocy z zasilacza 1.5W max
Wymiary W x D x S 115 x 28 x 60
Masa 150g

ERG200S Z ZAWOREM
Widok zestawu ERG 200 S z zaworem ERG.Z.40.XX zabudowany na płycie PA6 100x40x4mm

Oznaczenie przy zamówieniu ERG S 200.


Zestaw mieszalnika ERG MIX 2..4 i ERGM Mix-3


ERG MIX 2..4 jest zestawem regulatorów przepływu ERG wraz ze sterownikami ERG 1 MPSc wbudowanymi w panele 19". Do paneli można wmontować od dwóch do czterech regulatorów i sterowników. Zestaw może być zaopatrzony w urządzenia przygotowania wstępnego mediów:

Urządzenia przygotowania wstępnego mediów uniezależniają pracę zestawu od zmiennych warunków w gazociągach i przypadkowych zanieczyszczeń cząstkami stałymi. Na wyjściu ERG MIX 2..4 jest wbudowany zawór próżniowy sterowany ręcznie lub elektrycznie poprzedzony mieszalnikiem gazów, wykonanym ze stali 1H18N9T. Wyjście z zaworu próżniowego jest uszczelniane uszczelką typu O z gumy fluorowej (VITON) i odpowiada wymiarom przyłącza próżniowego NW 25 ISO-KF. Zestawy ERG MIX 2..4 są stosowane do dozowania gazów i ich mieszanin do próżni w procesach plazmowej obróbki powierzchniowej takich jak: azotowanie, nawęglanie, nanoszenie warstw twardych, barwienie, itp.

Widok zestawu ERG MIX 3 ( w celu pokazania miejsca zamontowania regulatorów usunieto maskownicę w prawej czści mieszalnika).

ERG MIX 3
Widok zestawu ERGM Mix-3 z zasilaczem ERG Z3

Sterownik - Zasilacz ERG 1 MPSc.

Mikroprocesorowy sterownik ERG1MPSc przeznaczony jest do zasilania i sterowania pracą jednego dowolnego typu elektronicznego regulatora masowego przepływu lub ciśnienia gazu z rodziny ERG.130.2f, ERG.137.2fa, ERG.138.2fa, ERG.138.2fb i ERG.139.2fs ( o wartości przepływu 10-10 000 NmL/min lub ciśnienia w zakresie 1kPa - 10MPa ). Przeznaczony jest do stosowania w procesach laboratoryjnych i przemysłowych dozowania gazów, wszędzie tam gdzie wymagana jest stałość parametrów i duża powtarzalność. Sterowanie procesem dozowania gazów może odbywać się:

ERG MPSb

W oprogramowaniu sterownika - zasilacza wbudowano:

Obudowa sterownika - zasilacza ERG1MPSc jest przystosowana do zamontowania w panelu 19" i do pracy jako wolnostojąca.

*) "MODBUS® is a registered trademark of ModBus-IDA"


ERG1MPSc - instukcja

Cennik

Na wszystkie nasze wyroby od roku 2009 udzielamy 24 miesięcy gwarancji.

Aktualne przeliczniki walut:kursy walut


CENY (od dn 15.03.2021)
ERG 020 ; ERG 050 ; ERG 5000; ERG 10T 4,150.- zł + VAT
ERGM020; ERGM050; ERGM5000; ERGM 10T4,500.- zł + VAT
ERG 100 - ERG 2000 4,000.- zł + VAT
ERGM 100 - ERGM 20004,200.- zł + VAT
ERG P 040 - ERG P 5000 4,200.- zł + VAT
ERG.Z.40.03 - ERG.Z.40.20 i TS**) 1,350.- zł + VAT
ERG S 200 450.- zł + VAT
Zasilacz - sterownik ERG1MPSc 2,400.-zł + VAT
Zasilacz impulsowy ERG.Z3 do zasilania trzech ERGM.140.2sd (zawiera podłączenie do RS485 - gniazdo R12)1,350.- zł + VAT
Panel 3U 19"do wbudowania zasilaczy przeznaczonych do ERG MIX 2..4 450.- zł + VAT
Panel 4U ERG MIX 2*) 850.- zł + VAT
Panel ERG MIX 3*) 1000.- zł + VAT
Panel 4U 19" ERG MIX 4*) 1050.- zł + VAT
K 15/1.5 - kabel podłączeniowy (1.5m) 40.- zł + VAT
Każdy 1mb kabla powiększa cenę o:
(np. kabel podłączeniowy o długości 5mb oznaczenie K15/5 cena 65.00 zł.)
9.50 zł/mb + VAT
MONITOR-2 - program obsługujacy sterownik- zasilacz ERG.1.MPSc i regulatory ERGM.140.2sd i ERGM.140.2fs oraz głowicć próżniomierza SETRA Model 730; CCR580.-zł + VAT
Kabel ERG-RS485-x4 ( 2,5mb. do podłączenia czterech sterowników z komputerem przez port RS485 ) 120.-zł + VAT
Rozszerzenie licencji programu MONITOR i MONITOR-2 dla każdego następnego sterownika ERG1MPSc i ERGM.140.2sd 120.-zł + VAT
Sprawdzenie regulatora ERG i ERGM 120.- zł + VAT
Sprawdzenie zasilacza ERG 1 MKZ, ERG.1.MKZa i ERG.1.MKZb/c 85.- zł + VAT
Wpisanie oprogramowania w uszkodzony sterownik ERG.1.MPSc lub w ERGM.140.dcc 200.- zł + VAT

Wykonujemy naprawy serwisowe wszystkich wyprodukowanych typów ERG'ów wraz z wymianą uszczelnień i zmianą skalowania, rodzaju gazu. Części zamienne mamy w magazynie do wersji regulatorów wyprodukowanych po roku 2010.
*)- program rozpoznaje sterowniki o określonym numerze fabrycznym, wpisanym w ramach wykupionej licencji do programu MONITOR.
*)-przed złożeniem zamówienia należy uzgodnić szczegóły techniczne.
**)- dostarczane są z końcówkami zaciskowymi Swagelok'a do rurek SS o średnicy 1/8"; 1/4"; 3mm; 6mm zależnie od potrzeb.


Oprogramowanie sterownikow, instrukcje wyrobów, są dostępne na naszej stronie internetowej: https://betaerg.com.pl lub https://betaerg.euZAMÓWIENIA MOŻNA SKŁADAĆ: FAX'em, via e-mail, pocztą na adres spłki.
*) - MONITOR program komputerowy wersja DEMO

Wirtualna Polska Wirtualna Polska