Go Top

Producent Elektronicznych Regulatorów Ciśnienia i Przepływu Gazów

logo

Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe

"BETA-ERG" Sp. z o.o.
ul. Zabrzańska 1, 04-851 Warszawa
tel (22) 615 75 16; tel +48 601 208 135, +48 601 376 340; fax (22) 615 60 34
logo


Uruchomiliśmy produkcję nowych regulatorów przepływu i ciśnienia w wersji cyfrowej. Sterowanie regulatorów realizowane jest z nowej wersji programu MONITOR 2 z dowolnego komputera z OS WIN poprzez port RS-485 lub z dowolnego sterownika PLC poprzez linię dwuprzewodową z transmisją ModBus RTU. Przystąpiliśmy do sprzedaży nowych regulatorów oznaczonych ERGM.140.2sd (gdzie M oznacza, że regulator jest wyposażony w sterownik mikroprocesorowy). Oznaczenie katalogowe zawiera, jak poprzednio, wielkość przepływu w NmL/min lub SmL/min i symbol chemiczny gazu np.: ERGM100N2. Do zasilania regulatorów sterowanych cyfrowo przygotowalismy specjalny, zasilany z sieci 50Hz 230VAC, impulsowy zasilacz ERG.Z3 pozwalający na ciągłe zasilanie trzech regulatorow przepływu i ciśnienia. Instrukcje i opis działania urzadzeń jest publikowany na naszej stronie w zakładkach instrukcje, Monitor2, Zasilacz ERG.Z3


Zaprzestaliśmy produkcji sterowników analogowych ERG1MKZa, ERG1MKZb i sterownika mikroprocesorowego ERG1MPSa i ERG1MPSb w to miejsce, wchodzi do produkcji od lipca 2009 r. sterownik mikroprocesorowy ERG1MPSc z oprogramowaniem procesora v 2.0 spełniający wszystkie dotychczasowe funkcje wycofanych urządzeń ze znacznym rozszerzeniem możliwości np.: totalizer, wbudowana matryca współczynników konwersji dla 40 gazów w stosunku do azotu i inne użyteczne funkcje. Od wersji oprogramowania v 2.0 wprowadzono automatyczne zerowanie regulatorów przepływu podczas uruchomienia ( załączenia napięcia zasilającego ) w regulatorach przepływu w wersji ERG.138.2fb i następnie w wersji ERG.139.2fs. Ta sama forma autozerowania jest wprowadzona we wszystkich regulatorych sterowanych cyfrowo typu ERGM.140.2sd.
Zaprzestaliśmy od roku 2007 produkcji zaworów ERG 03..16. Zastąpione są zaworem ERG.Z.40.XX
(XX-wielkość otworu w dyszy zaworu )


Regulatory przepływu.

Elektroniczne regulatory masowego przepływu służą do stabilizacji zadanej wartości natężenia przepływu gazu. Urządzenia te są przeznaczone do układów laboratoryjnych i przemysłowych, wszędzie tam gdzie jest wymagana duża precyzja dostarczania gazów w sposób powtarzalny i wysoce stabilny. Regulatory masowego przepływu gazu typu ERG.139.2fs z czujnikiem wykonanym na przewodzie 0,6mm ze scianką 25um. Nowa wersja regulatora z zaworem ERG.Z.40.XX zastępuje starsze wersje ERG.130; ERG.135.2f; ERG.137.2f; ERG.138.2fa, ERG.138.2fb i ERG.139.2fs i ERGM.140.2sd i obecnie ERGM.140.2dcc Wszystkie regulatory z serii ERG i ERGM z nowym czujnikiem 2dcc umożliwiają precyzyjne regulowanie i stabilizowanie przepływu w zakresach:


 OZNACZENIE   WIELKOŚĆ PRZEPŁYWU   OZNACZENIE PRZY ZAMÓWIENIU 
ERG 020 i ERGM 020 0.4 ÷ 20 mls/min ERG 200 N2 i ERGM 200 N2
gdzie: ERG, ERGM - typ regulatora
200 - max. wielkość przepływu
N2- symbol chemiczny gazu,
na który przeskalowano regulator
(azot-N2)
ERG 050 i ERGM 050 1 ÷ 50 mls/min
ERG 100 i ERGM 100 2 ÷ 100 mls/min
ERG 200 i ERGM 200 4 ÷ 200 mls/min
ERG 500 i ERGM 500 10 ÷ 500 mls/min
ERG 1 000 i ERGM 1 000 20 ÷ 1000 mls/min
ERG 2 000 i ERGM 2 000 40 ÷ 2000 mls/min
ERG 5 000 i ERGM 5 000 100 ÷ 5000 mls/min
ERG 10T i ERGM 10T 200 ÷ 10 000 mls/min


DANE TECHNICZNE RODZINY ERG.139.2fs:
Materiał stal 1H18N9T lub SS316L
Uszczelnienia *) Guma fluorowa, Teflon
Dokładność +- 0.5%
Powtarzalność ~0.3%
Czas odpowiedzi 3 sec (zmiana od 20% do 80% FS)
Współczynnik ciśnieniowy ~0.1%/0.01 MPa
Max. ciśnienie gazu 1 MPa
Zakres temperatur pracy 5 ÷ 40° C
Sygnał wyjściowy 0 ÷ 10V ( opcjonalnie 0 ÷ 5V )
Pobór mocy ( ze źródła +15V; -15V ) 2,5 W max.
Połączenie z zasilaczem złącze DB15
Wyprowadzenia przewód stalowy SS OD6mm
Wymiary W×D×S 141 × 110 × 28 [mm]
Masa 0.9 kg

DANE TECHNICZNE RODZINY ERGM.140.2sd i ERGM.140.2dcc:
Materiał stal 1H18N9T lub SS316L
Uszczelnienia *) Guma fluorowa, Teflon
Dokładność +- 0.5%
Powtarzalność ~0.3%
Czas odpowiedzi 3 sec (zmiana od 20% do 80% FS)
Współczynnik ciśnieniowy ~0.1%/0.01 MPa
Max. ciśnienie gazu 1 MPa
Zakres temperatur pracy 5 ÷ 40° C
Sygnał wyjściowy i sterujący cyfrowy ModBus RTU
Pobór mocy ( ze źródła +15V; -15V; +5V) 1,5W średnio
Połączenie z zasilaczem złącze DB15
Wyprowadzenia standardowe gazowe złączki Swagelok do przewodu stalowego OD6mm
Wymiary W×D×S 141 × 110 × 28 [mm]
Masa ~1 kg

Wyroby ERG

*) zobaczStosowane uszczelnienia

ERG.139.2fs - instrukcja


Stabilizatory ciśnienia.

Elektroniczne regulatory ciśnienia służą do stabilizacji zadanej wartości ciśnienia gazu w objetości, do której gaz jest dostarczany lub w objętości, z której gaz jest przetaczany. Urządzenia przeznaczone są do instalacji gazowych laboratoryjnych i przemysłowych, gdzie wymagana jest duża precyzja utrzymania ciśnienia gazu w sposób powtarzalny i wysoce stabilny. Stabilizatory ERG P zbudowane są w oparciu o czujniki ciśnieniaNOVA SENSORSoraz zawory regulacyjne ERG.Z.44.03 ÷ ERG.Z.40.20 wbudowane wraz z czujnikiem w jednym korpusie. Wykonywane są w układzie stabilizacji ciśnienia podczas dostarczania gazu do objętości (D) i usuwania gazu z objętości (U). Obecnie uruchomiono wykonanie cyfrowe ze sterownikiem zabudowanym w regulatorze i oznaczono ERGM.140.P w wersji (D) i (U).

DANE TECHNICZNE:
Materiał stal 1H18N9T lub SS316L
Uszczelnienia *) Guma fluorowa,Teflon
Zakres pracy 0 ÷ 10 MPa
Dokładność +- 0.5%
Powtarzalność +- 0.3%
Max. ciśnienie gazu ~ 10 MPa
Zakres temperatur pracy 0 ÷ 75 ° C
Sygnał wyjściowy 0 ÷ 10 V ( opcjonalnie 0 ÷ 5 V )
Pobór mocy ( ze źródła +15V -15V ) 2 W średnio
Połączenie z zasilaczem złącze DB15
Wyprowadzenia przewód stalowy SS OD 6mm
Wymiary W × D × S 141 × 110 × 28 [mm]
Masa ~1 kg


PRZYKŁADOWE OZNACZENIE W ZAMÓWIENIU:
ERG P 040D i ERGM P 040D
ERG i ERGM - typ stabilizatora, P - stabilizator ciśnienia, 040 - max ciśnienia 40kPa,
D - stabilizacja ciśnienia przy dozowaniu gazu do objętości

*) zobacz  Stosowane uszczelnienia

ERG 200 P - instrukcja


Zawory

Elektromagnetyczne zawory regulacyjne służą do dozowania gazów technicznych w układach laboratoryjnych i przemysłowych, w których wymagane są niewielkie przepływy gazów roboczych lub domieszek. Zawory mogą pracować w układach stabilizacji wartości elektrycznych lub nieelektrycznych za pośrednictwem dozowania lub usuwania gazu z objętości. Zawory mogą stanowić dozowniki gazu do próżni. W połączeniu z układem sterującym stabilizują ciśnienie, intensywność prądu jonowego, grubość nanoszonych pokryć itp.
Dozowanie gazów do próżni można realizować za pomocą zaworu ERG.Z.40.03 w zestawie z próżniomierzem, układem sterującym zaworem ERG S 200 i zasilaczem ERG 1 MPSb. Wynik pomiaru próżniomierza ( 0÷5V lub 0÷10V) jest w tym zestawie sygnałem porównywanym w układzie ERG S 200 z sygnałem zadanym pochodzącym z zasilacza. Zasilacz - sterownik ERG 1 MPSc jest zaopatrzony we wszelkie urządzenia umożliwiające płyną regulację ciśnienia w zakresie pomiaru zastosowanego próżniomierza.
Najbardziej przydatnym próżniomierzem do współpracy z zaworem ERG.Z.40.03 jest głowica próżniomierza firmy SETRA model 730. Przedstawicielem SETR'y w Polsce jest UNISENS tel.:+48601731351 e-mail .

Zawór ERG.Z.40.03


PRODUKOWANE ZAWORY:
TYPY ZAWORÓW ERG.Z.40.03 ERG.Z.40.06 ERG.Z.40.08 ERG.Z.40.12 ERG.Z.40.16 ERG.Z.40.20
WSPÓŁCZ. KV 0.0011 0.004 0.02 0.04 0.1 0.3

SPOSÓB WYZNACZANIA PRZEPŁYWU:
dla gazów przy Dp=20% ÷ 50%
Qmax=Kv×514/[d×T/Dp× p2]1/2
dla gazów przy Dp > 50%
Qmax=Kv× 257 × p2/[d×T]1/2

gdzie:
Qmax- wydajność [m3/h ] ; p1i p2- ciśnienie we, wy [bar] ; T - temp. [ ° K]
d- ciężar właściwy gazu [kg/m3] ; Dp=p2- p1


DANE TECHNICZNE ZAWORÓW ERG.Z.40.XX:
Materiał stal 1H18N9T lub SS316L
Uszczelnienia Guma fluorowa, Teflon
Max. ciśnienie gazu 1 MPa
Wyprowadzenia gazowe G1/8" ( uszczelka typ "O" 10×1.6) przystosowane do SS-6M0-1-2RP
Rezystancja uzwojenia 112W
Prąd sterujący (max) 100 mA
Zakres temperatury pracy 0 ÷ 70 ° C
Pobór mocy maksymalny 1.5 W


Stosowane uszczelnienia.

USZCZELNIENIA ZALECANE; Współczynniki konwersji
GAZ SYMBOL KONW. Cu MO SS Al NEO GUM TEF
Acetylen C2H2 0.68 -- o + + + o +
Amoniak NH3 0.79 -- -- + o o -- +
Chlorowodór HCl 0.99 -- -- + --   o o
Metan CH4 0.81 + + + + + + +
Siarkowodór H2S 0.85 -- -- + + + +  
Tlenek azotu NO 0.99 -- -- + --   + +
Tlen O2 0.99 + + + +   + +
Tlenek węgla CO 0.99 + + + + -- + +
Wodór H2 1.01 + + + +   + +

gdzie oznaczono:
[+] właściwy, [o] może być zastosowany z ograniczeniem
[--] całkowicie nieodpowiedni
[Cu] miedź, [MO] mosiądz, [SS] stal nierdzewna,
NEO- zwykła guma, GUM- guma fluorowa, TEF- teflon

Tabela: "Współczynniki konwersji i stosowane uszczelnienia"

Sterowniki zaworów.

Sterowniki są urządzeniami współpracującymi z zaworami ERG.Z.40.03 ÷ ERG.Z.40.20. W wyniku porównania w sterowniku dwóch sygnałów:

DANE TECHNICZNE ERG S 200:
Zasilanie +15V;-15V
Podłączenie do zasilacza DB15
Podłączenie do zaworu GWP3.1/2.5
Pobór mocy z zasilacza 1.5W max
Wymiary W × D × S 115 × 28 × 60
Masa 150g

ERG200S Z ZAWOREM
Widok zestawu ERG 200 S z zaworem ERG.Z.40.XX zabudowany na płycie PA6 100x40x4mm

Oznaczenie przy zamówieniu ERG S 200.


Zestaw mieszalnika ERG MIX 2..4 i ERGM Mix-3


ERG MIX 2..4 jest zestawem regulatorów przepływu ERG wraz ze sterownikami ERG 1 MPSc wbudowanymi w panele 19". Do paneli można wmontować od dwóch do czterech regulatorów i sterowników. Zestaw może być zaopatrzony w urządzenia przygotowania wstępnego mediów:

Urządzenia przygotowania wstępnego mediów uniezależniają pracę zestawu od zmiennych warunków w gazociągach i przypadkowych zanieczyszczeń cząstkami stałymi. Na wyjściu ERG MIX 2..4 jest wbudowany zawór próżniowy sterowany ręcznie lub elektrycznie poprzedzony mieszalnikiem gazów, wykonanym ze stali 1H18N9T. Wyjście z zaworu próżniowego jest uszczelniane uszczelką typu O z gumy fluorowej (VITON) i odpowiada wymiarom przyłącza próżniowego NW 25 ISO-KF. Zestawy ERG MIX 2..4 są stosowane do dozowania gazów i ich mieszanin do próżni w procesach plazmowej obróbki powierzchniowej takich jak: azotowanie, nawęglanie, nanoszenie warstw twardych, barwienie, itp.

Widok zestawu ERG MIX 3 ( w celu pokazania miejsca zamontowania regulatorów usunieto maskownicę w prawej części mieszalnika).

ERG MIX 3
Widok zestawu ERGM Mix-3 z zasilaczem ERG Z3

Sterownik - Zasilacz ERG 1 MPSc.

Mikroprocesorowy sterownik ERG1MPSc przeznaczony jest do zasilania i sterowania pracą jednego dowolnego typu elektronicznego regulatora masowego przepływu lub ciśnienia gazu z rodziny ERG.130.2f, ERG.137.2fa, ERG.138.2fa, ERG.138.2fb i ERG.139.2fs ( o wartości przepływu 10÷10 000 NmL/min lub ciśnienia w zakresie 1kPa ÷10MPa ). Przeznaczony jest do stosowania w procesach laboratoryjnych i przemysłowych dozowania gazów, wszędzie tam gdzie wymagana jest stałość parametrów i duża powtarzalność. Sterowanie procesem dozowania gazów może odbywać się:

ERG MPSb

W oprogramowaniu sterownika - zasilacza wbudowano:

Obudowa sterownika - zasilacza ERG1MPSc jest przystosowana do zamontowania w panelu 19" i do pracy jako wolnostojąca.

*) "MODBUS® is a registered trademark of ModBus-IDA"


ERG1MPSc - instukcja

Cennik

Na wszystkie nasze wyroby od roku 2009 udzielamy 24 miesięcy gwarancji.

Aktualne przeliczniki walut:kursy walut


CENY (od dn 01.03.2022)
ERG 020 ; ERG 050 ; ERG 5000; ERG 10T 4,980.- zł + VAT
ERGM020; ERGM050; ERGM5000; ERGM 10T5,400.- zł + VAT
ERG 100 ERG 2000 4,800.- zł + VAT
ERGM 100 ÷ ERGM 20005,280.- zł + VAT
ERG P 040 ÷ ERG P 5000 5,100.- zł + VAT
ERG.Z.40.03 ÷ ERG.Z.40.20 i TS**) 1,650.- zł + VAT
ERG S 200 550.- zł + VAT
Zasilacz - sterownik ERG1MPSc 2,890-.-zł + VAT
Zasilacz impulsowy ERG.Z3 do zasilania trzech ERGM.140.2sd (zawiera podłączenie do RS485 - gniazdo R12)1,650.- zł+ VAT
Panel 3U 19"do wbudowania zasilaczy przeznaczonych do ERG MIX 2..4 540.- zł + VAT
Panel 4U ERG MIX 2*) 1050.- zł + VAT
Panel ERG MIX 3*) 1200.- zł + VAT
Panel 4U 9,5" zawierający trzy regulatory ERGM.140.2sd i zasilacz ERG.3Z(ERGM Mix-3 )18,540.- zł + VAT
Panel 4U 19" ERG MIX 4*) 1,260.- zł + VAT
K 15/1.5 - kabel podłączeniowy (1.5m) 50.- zł + VAT
Każdy 1mb kabla powiększa cenę o:
(np. kabel podłączeniowy o długoœci 5mb oznaczenie K15/5 cena 102.50 zł.)
15.- zł/mb + VAT
MONITOR-2 - program obsługujący sterownik- zasilacz ERG.1.MPSc i regulatory ERGM.140.2sd i ERGM.140.2fs oraz głowicę próniomierza SETRA Model 730; CCR700.-zł + VAT
Kabel ERG-RS485-x4 ( 2,5mb. do podłš ączenia czterech sterowników z komputerem przez port RS485 ) 150.-zł + VAT
Rozszerzenie licencji programu MONITOR i MONITOR-2 dla każdego następnego sterownika ERG1MPSc i ERGM.140.2sd 150.-zł + VAT
Sprawdzenie regulatora ERG i ERGM 250.- zł + VAT
Sprawdzenie zasilacza ERG 1 MKZ, ERG.1.MKZa i ERG.1.MKZb/c 200.- zł + VAT
Wpisanie oprogramowania w uszkodzony sterownik ERG.1.MPSc lub w ERGM.140.dcc 250.- zł + VAT

Wykonujemy naprawy serwisowe wszystkich wyprodukowanych typów ERG'ów wraz z wymianš uszczelnień i zmianš skalowania rodzaju gazu. Częsci zamienne mamy w magazynie do wersji regulatorów wyprodukowanych po roku 2009.
*)- program rozpoznaje sterowniki o okreœlonym numerze fabrycznym, wpisanym w ramach wykupionej licencji do programu MONITOR.
*)-przed złożeniem zamówienia należy uzgodnić szczegóły techniczne.
**)- dostarczane są z końcówkami zaciskowymi Swagelok'a do rurek SS o średnicy 1/8"; 1/4"; 3mm; 6mm zależnie od potrzeb.


Oprogramowanie sterownikow, instrukcje wyrobów, są dostępne z naszego serwera ftp pod adresem: ftp://betaerg.com.pl lub ftp://betaerg.plZAMÓWIENIA MOŻNA SKŁADAĆ: FAX'em, via e-mail, pocztą na adres spółki.
*) - MONITOR program komputerowy wersja DEMO

Wirtualna Polska Wirtualna Polska