Go Top

Elektromagnetyczne Zawory Regulacyjne
ERG.Z.40

Elektromagnetyczne zawory regulacyjne służą do dozowania gazów technicznych w układach laboratoryjnych i przemysłowych, w których wymagane są niewielkie przepływy gazów roboczych lub domieszek. Zawory mogą pracować w układach stabilizacji wartości elektrycznych lub nieelektrycznych za pośrednictwem dozowania lub usuwania gazu z objętości. Zawory mogą stanowić dozowniki gazu do próżni. W połączeniu z układem sterującym stabilizują ciśnienie, intensywność prądu jonowego, grubość nanoszonych pokryć itp.
Dozowanie gazów do próżni można realizować za pomocą zaworu ERG.Z.40 w zestawie z próżniomierzem, układem sterującym zaworem ERG S 200 i sterownikiem ERG 1 MPSb. Wynik pomiaru próżniomierza ( 0÷5V lub 0÷10V) jest w tym zestawie sygnałem porównywanym w układzie ERG S 200 z sygnałem zadanym pochodzącym ze sterownika lub z komputera z kartą C/A jako sygnał analogowy o odpowiednim poziomie napięciowym.

Praca zaworów w układach dozujących jest możliwa bez przeregulowań i dużych niestabilności przepływu dzięki specjalnej konstrukcji zaworu. Ruch klapy zaworu jest możliwy beztarciowo dzięki konstrukcji eliminującej tarcie pomiędzy ruchomymi elementami zaworu. Element ruchomy zaworu jest zawieszony na sprężynach o specjalnej płaskiej konstrukcji pozwalających na ruch klapy zaworu proporcjonalny do prądu elektromagnesu siłownika i eliminuje zjawisko "histerezy prądowej". Zastosowany materiał sprężyn oraz ich konstrukcja pozwala na stabilną pracę w trakcie laminarnego przepływu gazu.

Za pomocą zaworów ERG.Z.40.TS można dozować gaz w sposób impulsowy.
W naszej ofercie są zawory przystosowane do pracy impulsowej o specjalnie dobranych parametrach czasowych otwarcia przez zastosowanie odpowiednich sprężyn. Zawór przeznaczony do pracy impulsowej można otworzyć na pełny przepływ określony parametrem Kv na czas minimalny 20ms. Oznaczenie takiego zaworu przykładowe : ERG.Z.40.XX.TS ( litery XX - oznaczają średnicę otworu w dyszy zaworu TS - określają zawór do pracy impulsowej ).Widok zaworu ERG.Z.40

PRODUKOWANE ZAWORY:
TYPY ZAWORÓW ERG.Z.40.03 ERG.Z.40.06 ERG.Z.40.08 ERG.Z.40.12 ERG.Z.40.16 ERG.Z.40.20
WSPÓŁCZ. KV0.00110.0040.020.040.10.3

SPOSÓB WYZNACZANIA PRZEPŁYWU:
dla gazów przy Dp=20% ÷ 50%
Qmax=Kv×514/[d×T/Dp× p2]1/2
dla gazów przy Dp > 50%
Qmax=Kv × 257 × p2/[d ×T]1/2

gdzie:
Qmax- wydajność [m3/h ] ; p1 i p2- ciśnienie we, wy [bar] ; T - temp. [ ° K]
d- ciężar właściwy gazu [kg/m3] ; Dp=p2 - p1


DANE TECHNICZNE ZAWORÓW ERG.Z.40.XX:
Materiałstal 1H18N9T lub SS316L
UszczelnieniaGuma fluorowa, Teflon
Max. ciśnienie gazu1 MPa
Wyprowadzenia gazowe G1/8" ( uszczelka typ "O" 10×1.6) przystosowane do SS-6M0-1-2RP
Rezystancja uzwojenia112 om
Prąd sterujący (max)100 mA
Zakres temperatury pracy0 ÷ 70 ° C
Pobór mocy maksymalny1.5 W