Dozownik - mieszalnik ERG MIX2..4

ERG MIX2..4 jest zestawem regulatorów przepływu ERG wraz ze sterownikami ERG 1 MPSb zabudowanym w panele 19". Do paneli można zabudować od dwóch do czterech regulatorów i sterowników. Zestaw taki może być zaopatrzony w urzadzenia przygotowania mediów takie jak filtry wejsciowe zatrzymujace czastki stałe powyżej 20mm i reduktory cisnienia ustalające cisnienie gazów na wejściu regulatorów przepływu. Na wyjsciu ERG MIX2..4 jest zabudowany zawór próżniowy sterowany ręcznie lub elektrycznie i jest poprzedzony mieszalnikeim wykonanym z stali 1H18N9T. Wyjście z zaworu prózniowego jest uszczelnione uszczelką typu O z gumy fluorowej (VITON) i odpowiada wymiarom uszczelnienia przewodu ID 25mm wg ISO.

Poniżej przedstawiono mieszalnik wykonany dla trzech gazów ( ERG MIX 3). Widok dwóch kaset 19" ze sterownikami i zestawem zawierajacym ERGi, mieszalnik i zawór próżniowy np. LEYBOLD'a.

Mieszalniki MIX 2..4 mogą być wyposażone w zawory kulowe odcinające lub przełączające, w zależności od potrzeb odbiorcy, przystosowane do instalacji SS przewodem stalowym 6mm OD.

ERG MIX 3


Schemat mieszalnika MIX4

Na schemacie pokazano maksymalne wyposażenie mieszalnika.

Schemat MIX4