Tabela współczynników konwersji przeliczonych w stosunku do azotu w warunkach standardowych ( 1013.25 hPa ; 20°C ) i stosowane (zalecane) uszczelnienia.

 
GAZSYMBOLKONW.CuMOSSAlNEOGUMTEF
AcetylenC2H20,58--o++--o+
AmoniakNH30,74----+oo--+
ArgonAr1.42+++++++
ArsenowodórAsH30,67--o+------+
AzotN21,0+++++++
ButanC4H100,26++++o++
BromowodórHBr1,00----+----o+
Bromek MetyluCH3Br0,58----+----++
ChlorCl20,86----+----++
Clorek EtyluC2H5Cl0,39+----++  
Chlorek MetyluCH3Cl0,63--+++----+
ClorowodórHCl0,96----+-- oo
Dwutlenek SiarkiSO20,68----+o+++
Dwutlenek WęglaCO20,73oo+++--+
Dwutlenek AzotuNO20,94----+----++
EtanC2H60,55++++  +
EtylenC2H50,60 ++ ++o
GAZSYMBOLKONW.CuMOSSAlNEOGUMTEF
FluorF20,98    +--+
Fluorek MetyluCH3F0,56    +++
FosforowodórPH30,76--o+-- ++
Freon12CCl2F20,35+o+--  +
HelHe1,42+++++++
KryptonKr1,42+++++++
KsenonXe1,41+++++++
MetanCH40,73+++++++
Nadtlenek AzotuN2O0,66++++o++
NeonNe1,42+++++++
Powietrze (suche) 1,0+++++++
PropanC3H80,34+++++++
SiarkowodórH2S0,80----++++ 
SilanSiH40,60+++++++
Sześciofluorek WolframuWF60,19  +o+++
TlenO20,94++++ ++
Tlenek AzotuNO0,92----+-- ++
Tlenek WęglaCO1,00++++--++
WodórH21,01++++o++

Oznaczenia:
Nieodpowiedni--
Stosowany z ograniczeniemo
Zalecany do stosowania+